پرورش ملکه زنبور عسل

یکی از رموزموفقیت زنبورداران داشتن کلنی های باکیفیت خوب است. کیفیت کلنی زنبورعسل اساسا به خصوصیات فیزیکی وژنتیکی ملکه آن بستگی دارد.لذا برای بهره برداری هرچه بیشتر ازکلنی های زنبورعسل باید همیشه ملکه آنها جوان،بارور وبا خصوصیات فیزیکی وژنتیکی  بسیار خوب باشد. تامین وتولید ملکه ی خوب  مستلزم داشتن اطلاعات وتجربه کافی ازاصول پرورش ملکه می باشد.


topbarspotthequeen

کلنی خوب که قصد تکثیر نژاد آن را داریم باید شرایط زیررا داشته باشد:

1- تولید محصولات  کلنی بالا باشد.

2- کلنی باید آرام بوده و کمتر نیش بزند .

3- رشدکلنی دربهارسریع باشد.

4- زمستان گذرانی خوبی داشته باشد.(با ذخیره کم زمستان را سپری کند)

5- قدرت تخم ریزی ملکه بالا ،تخم ریزی منظم و درصدخویشاوندی پایین باشد. 6- مقاوم دربرابر آفات و بیماریها

7- عدم تمایل به بچه دهی

8- شان سازی کلنی بالا باشد.

9- تمایل به غارتگری نداشته باشد. نکته: رعایت تمامی اصول بالا مستلزم بررسی ومطالعه دقیق کلنی ها ی شاهد به مدت طولانی میباشدکه این کارعمدتا توسط کارسناسان ومتخصصین امرصورت می گیرد.لذا زنبورداری که قصدتولیدملکه به تعداد کم را دارد تنها رعایت اصول یک و دو کافی است.  

تولید ملکه  به روش طبیعی به دو صورت انجام می گیرد:  1- تولید ملکه با استفاده از سلول های طبیعی   2- پرورش ملکه تحت شرایط کنترل شده

1- تولید ملکه با استفاده از سلول های طبیعی

درداخل کندوی زنبور عسل وبه طور طبیعی زنبورها درسه حالت سلول ملکه ساخته واقدام به پرورش ملکه می نمایند:

  • 1- موقعی که کلنی می خواهد بچه تولید کند.دراین حالت معمولا تعداد زیادی سلول ملکه درحاشیه شان ها ساخته شده وملکه درآن ها تخم گذاری می کند.ملکه های پرورش یافته از این گونه سلول ها معمولا دارای کیفیت خوبی هستند.
  • 2- موقعی که ملکه کلنی پیرشده ویا به دلایل مختلف راندمان  و عملکرد خوبی نداشته باشد.تعدادسلول ها در این حالت محدود بوده وکمتر از 7-6 عدد درتمام کندو است. این گونه ملکه های پرورش یافته نیز ازکیفیت خوبی برخوردار خواهند بود.
  • 3- درمواقعی که ملکه کندو به علل مختلف کشته شده وکلنی مجبور است به طور اظطراری ملکه جدیدی برای خود پرورش دهد.دراین صورت تعدادی ازسلول های کارگرها تغییرشکل یافته وآنرا به سلول ملکه تبدیل می نمایند.نمی توان مطمئا بود که کیفیت ملکه ها خوب است. درهرکدام ازاین مواقع که سلول های ملکه سربست شدند تنها یک الی دوسلول درشت وبزرگ را باقی میگذاریم وما بقی را  ازسطح شان ها بریده ویاهمراه با شان به کندوها ی بدون ملکه و یا کندوچه های باروری ملکه می دهیم.

2- پرورش ملکه تحت شرایط کنترل شده(سلول های طبیعی ملکه تحت کنترل زنبوردار)

  • 1-استفاده از قاب حاوی لارو و تخم

در این روش ابتدا کلنی را یتیم میکنیم و تمامی قاب های تخم و لارو را از کلنی بدون آن که زنبوری روی آن نشسته با شد به کلنی های دیگری می بریم سپس از کلنی های انتخاب شده که دارای خصوصیات بهتری هستند یک قاب حاوی لاروهای بسیارجوان  برداشته و داخل کندوی قبلی که یتیم کرده ایم می گذاریم وبعد از مدتی سلول های ملکه در روی این قاب تشکیل می شود ولی در این روش هم ملکه های خوبی به وجود نمی آید زیرا کلنی از لارو های پیر تر استفاده میکند.

  • 2- برش کمانی :

در این روش نیز یک کلنی قوی باید یتیم شود و تمامی قاب های تخم و لارو را از کندو خارج و به کندو های دیگر انتقال داده شود  و در مقابل باید قاب های شفیره از کندوها ی دیگربگیریم  وبه این کلنی بدهیم وسپس از کلنی های انتخاب شده که دارای خصوصیات بهتری هستند یک قاب حاوی لاروهای بسیارجوان برداشته  و آن  را با چاقویی تیز و داغ یک برش کمان دار در زیر قاب ایجاد می کنیم و قاب را در وسط کندو قرارمی دهیم. بعد از 5 روز از کلنی بازدید می کنیم تا ازمیزان موفقیت کارخود مطلع شویم.بعداز 10روزکه سلول های ملکه سربست شدند آن ها رااز شان جدا کرده وبه کندوهای بی ملکه یا کندوچه ها می دهیم  .البته موقع بریدن وجدا کردن سلول ملکه باید دقت شودکه به سلول ملکه آسیبی نرسد .

  • 3- روش موزاییک کاری :

در روش موزاییک کاری لازم نیست قاب لارو را برش داد بلکه باید قاب خالی را برش داد و سپس   یک قاب که حاوی  تخم است را برداشته  و آن را  در ابعاد3*5 بریده و به صورتی که تخم به طرف پایین عمود است  و از موم مذاب  برای چسباندن استفاده کنید ومابقی کا رها مانند روش برش کمانی است .

1 پاسخ به پرورش ملکه زنبور عسل با روش های طبیعی
  1. You know what, I’m very much inilcned to agree.


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *