زنبور شناسی

غذایی ملکه زنبور عسل چیست ؟ ژله رویال یک ماده غلیظ سفید مایل به زرد روشن است که از یک جفت غدد مغزی زنبوران کارگر در سنین 6 الی 12 روزه ترشح می شود. زنبوران کارگر که دوران دگردیسی و تکامل آنها 21 روز طول می کشد فقط سه روز اول مراحل رشد از این […]

آناتومی بدن انواع زنبور عسل زنبور عسل با سایر حشرات در بسیاری از خصوصیات مشترک بوده ولی از نظر شکل، اندازه و عمل بعضی از قسمت های بدن با هم تفاوت دارند. زنبورعسل مانند سایر حشرات برخلاف انسان و سایر مهره داران دارای اسکلت خارجی می باشد. این اسکلت سخت از قطعات و حلقه های […]