لوازم زنبور داری

نمونه های از کندو های عسل مدرن کندوی مدرن زنبور عسل ( نوع لانگستروت) بیش از 60 سال است که وارد ایران شده است. در طی این سالها کندو دستخوش تغییراتی مانند حذف درپوش داخلی، یکپارچه شدن بدنه و کف و عدم یکنواختی در اندازه های بدنه و قاب  گردیده و از کارایی آن کاسته […]

  انواع کندوهای محلی با قاب های ثابت کندوهای محلی که در ایران مشاهده شده اند به طور کلی جزو ۵ دسته زیر می باشند: – کندوهای تنه درختی کندوهای تنه درختی که بیشتر در مناطق جنگلی شمال ایران مثل گیلان و مازندران و گرگان دیده می شوند را می توان قسمتی از تنه درخت […]

روش طبق دادن به کندو اصولا” طبقه گذاری برای کندوها به پنج منظور صورت می گیرد. 1-      جهت افزایش جمعیت کندو 2-      جهت ذخیره عسل و عسلگیری 3-      جهت تقسیم کندو 4-      جهت ادغام کندوها 5-      کندوهای دو ملکه ای مزایای طبقه گذاری 1-      فعالیت ملکه محدود نمی شود. 2-   بافت کندو تغیر یافته و […]